Parodontologie

Děláme to, co umíme nejlépe

Parodontologie je obor, který léčí onemocnění parodontu neboli závěsného aparátu zubů. Pokud máte zdravou, růžovou dáseň, můžete být klidný. Přes 90% lidí však má nějaké známky postižení dásní.

Praktický zubní lékař může ve spolupráci s dentální hygienistkou zvládnou záněty konzervativní léčbou. Pokud zánět pronikne hluboko do kosti, pak je léčba určena jen do rukou parodontologa.

Hlavním vyvolávajícím faktorem onemocnění dásní jsou mikroby obsažené v zubním plaku neboli biofilmu.

Pokud je nemocná pouze dáseň, vzniká zánět dásně neboli gingivitis. Vyléčit lze bez následků správnou ústní hygienou a odstraněním zubního kamene a úpravou či výměnou nevyhovujících stomatologických prací.

Pokud se neléčí, může zánět časem přestoupit na kost a vzniká parodontitis nebo parodontitida, lidově nazývaná parodontóza. Dochází k destrukci vazivových tkání a kostní resorpci. Často probíhá plíživě, bývá v časných stadiích nebolestivá, a tak její odhalení nebývá snadné. Pokud se neléčí, konečným stádiem je ztráta zubů.

Parodontitis postihuje většinou dospělé, destrukce parodontu je spojena s lokálními dráždivými faktory, často přítomen subgingivální zubní kámen, proměnlivé složení zubního plaku, může být modifikována systémovými onemocněními, tabakismem či emočním stresem. Onemocnění probíhá různou rychlostí, dříve se označovala jako chronická a agresivní.

Gingivitis – parodontitis: mírná – stření – pokročilá
Gingivitis – parodontitis: mírná – střední – pokročilá

 

Zánět dásně  postupně přechází do hloubky na kost a současně dochází k destrukci přilehlých tkání. Levá část obrázků ukazuje normální stav, pravá schématicky poškození tkání a měkké a tvrdé povlaky na povrchu kořene.

Po každé léčbě parodontitis dochází k nezvratným změnám spojeným s ústupem dásní, proto doporučujeme zahájit léčbu co nejdříve, pokud máte některý z následujících příznaků:

 • zvětšený objem dásně
 • obnažení krčků zubů
 • putování zubů
 • viklavost zubu
 • krvácení z dásní
 • hnisání kolem zubu
 • zápach z úst

Vyšetření

Při úvodní návštěvě zjišťujeme subjektivní obtíže klienta, hodnotíme stav dásní a přilehlých tkání, rentgenové snímky, stanovíme individuální léčebný plán a na jeho základě navrhneme další návštěvu.

Vhodné je vzít si s sebou zubní prostředky pro ústní hygienu.

Ošetření

Zub, který je hladký, je bez kazu a bez zánětu přilehlé dásně. Toto je cílem stomatologického ošetření. Běžná ústní hygiena, často jen s kartáčkem a nesprávnou technikou čištění, nevede k uzdravení nemocné dásně.

Základem celé úspěšné léčby zubů a dásní je vědět, jak na to.

 1. Jakým způsobem? Správné čištění zubů je základní podmínkou zachování chrupu. Techniku čištění zubů se nenaučíme podle brožury nebo na modelu zubů.
 2. Čím? Správnými pomůckami lze plak dokonale odstranit.
 3. Jak dlouho? 2x denně 3 - 5 minut u dospělých při plném chrupu.
 4. Proč? Chceme si zachovat funkční chrup do vysokého věku.

Podle postižení zubů se provádí

 1. Extrakce zubu - vytažení v důsledku hlubokého kazu, úrazu, neléčené parodontitis, špatné polohy zubu či nevyléčitelného zánětu zubní dřeně
 2. Endodontické ošetření - odstranění postižené zubní dřeně, vyčištění a kvalitní zaplnění kořenových kanálků zubu
 3. Výplně, lidově plomby - vyplňují defekty zubu po kazu, ošetření zubní dřeně nebo esteticky upravují tvar zubu
 4. Zubní korunky, fixní můstky, onleje - laboratorně zhotovené fixní náhrady umožňující plně obnovit funkci silně poškozené či oslabené korunky zubu. Fixní můstek pak nahrazuje chybějící zub nebo zuby ukotvením na okolní zuby nebo implantát.
 5. Zavedení implantátu - umožňuje nahradit chybějící zub.
 6. Dlahování zubů - při pohyblivosti zubů, buď snímatelnou dlahou, nebo fixní upevněnou na povrchu zubů nebo uvnitř korunek
 7. Protézy - snímací náhrady zubů, v případě nemožnosti zhotovení pevné náhrady zubů

Jak léčba probíhá?

Vstupní parodontologické vyšetření zahrnuje zhodnocení stavu dásní, zubů a přilehlých tkání, vyhodnocení rentgenových snímků a plán léčby. Dále pak možnost odběru na škodlivé parodontální mikroby pomocí diagnostických testů s doporučením antibiotické léčby.

Pro léčbu dásní a kvalitní práci v dutině ústní s dlouhodobou prognózou je nutná kvalitní domácí zubní péče doplněná profesionální zubní hygienou. Tuto službu zajišťuje dentální hygienistka, která je nedílnou součástí moderního stomatologického týmu. Efektivní léčba parodontitis se neobejde bez dentální hygieny. Přestože její práce není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, její péče směřuje od terapeutických výkonů k preventivní péči a vzdělávání klientů. Kontrola zdraví dutiny ústní přispívá k celkovému zdraví. Preventivní stomatologie je dnes v rukou dentálních hygienistek.

Vychovává a instruuje pacienty k preventivní péči o ústní dutinu. Stanovuje úroveň individuální hygieny, provádí nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontroluje jeich účinnost. Provádí preventivní činnost, podílí se na profylaxi onemocnění ústní dutiny, včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování.

Cílem systematické parodontologické léčby je odstranění infekce, zastavení destrukce parodontu a, pokud je to možné, regenerace destruované parodontální tkáně.

Podle pokročilosti škodlivých procesů a jejich následků může mít léčba několik fází.

 1. Hygienická fáze - odstranění měkkých povlaků, pigmentací, zubního kamene  po úroveň dásně. Odstraňují se zuby se špatnou prognózou, ošetřují zubní kazy, převislé výplně, upravují nevyhovující protetické práce.
 2. Konzervativní fáze - hloubkové čištění povrchu zubu za účelem odstranění měkkým a tvrdých povlaků a toxických látek z povrchu zubu pod dásní. 1 – 2 návštěvy, nejlépe do 24 hodin. U mělkých parodontálních chobotů do 5mm hloubky dojde při správně prováděné dentální hygieně k plnému uzdravení dásně a přilehlých tkání. Dlahování oslabených zubů.
 3. Fáze hojení ošetřených tkání trvá nejméně 8 týdnů.
 4. Fáze podpůrné a udržovací léčby -  recall. Tímto končí léčba gingivitis. Parodont je zhojen, klient má dobrou úroveň ústní hygieny. Pokud nedojde k vyhojení parodontu a domácí hygiena není dobrá, pak se léčba vrací do hygienické fáze.
 5. Chirurgická fáze - postupy řeší kostní defekty, plastická chirurgie parodontu pro úpravu měkkých tkání. Odstraňuje přetrvávající parodontální choboty, upracuje kost poškozenou zánětem a obnovuje parodontální tkáně, aby mohly plně plnit svou funkci. Při tom však dochází k mírnému ústupu dásní a možnému obnažení zubních krčků.
 6. Fáze rekonstrukční obnovuje funkci a estetiku chrupu po parodontologické léčbě.

Úspěch léčby: hloubka dásňového žlábku do 3mm, dáseň po sondáži nekrvácí, funkční stav chrupu, nebolí, přijatelná estetika, dokonalá ústní hygiena klienta, rentgenové vyšetření během 2 let bez ztráty kosti.